Forskrift om tuberkulosekontroll

(https://www.helsebiblioteket.no/lover-og-regler/forskrift-om-tuberkulosekontroll?lenkedetaljer=vis)