Forskrift om nasjonal kjernejournal (kjernejournalforskriften)

(/lover-og-regler/kjernejournalforskriften?lenkedetaljer=vis)