Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning (Forskningsetikkloven)

(/lover-og-regler/lov-om-behandling-av-etikk-og-redelighet-i-forskning-forskningsetikkloven?lenkedetaljer=vis)