Lov om behandling av personopplysninger

(/lover-og-regler/lov-om-behandling-av-personopplysninger?lenkedetaljer=vis)