Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven)

(/lover-og-regler/lov-om-forbud-mot-diskriminering-pa-grunn-av-seksuell-orientering-kjonnsidentitet-og-kjonnsuttrykk-diskrimineringsloven-om-seksuell-orientering?lenkedetaljer=vis)