Lov om lønnsplikt under permittering (permitteringsloven)

(/lover-og-regler/lov-om-lonnsplikt-under-permittering-permitteringsloven?lenkedetaljer=vis)