Lov om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (transplantasjonslova)

(/lover-og-regler/lov-om-transplantasjon-sykehusobduksjon-og-avgivelse-av-lik-m.m?lenkedetaljer=vis)