Seksuell lavalder - hva sier loven

(/lover-og-regler/seksuell-lavalder-hva-sier-loven?lenkedetaljer=vis)