Tvangtiltak overfor rusavhengige - kap 10 i Helse- og omsorgstjenesteloven

(/lover-og-regler/tvangtiltak-overfor-rusavhengige-kap-10-i-helse-og-omsorgstjenesteloven?lenkedetaljer=vis)