Brukermedvirkning

Logo Omsorgsbiblioteket

Definisjoner av brukermedvirkning inkluderer forskjellige perspektiver; fra aktiv deltakelse på mikronivå til tjenesteplanlegging og deltakelse i forskningsprosjekter på makronivå. Brukermedvirkning representerer mangfold og kompleksitet. Nedenfor finner du oppsummeringer av kunnskap innen brukermedvirkning.

Viser 1 - 2 av totalt 2
  • Brukermedvirkning i demensomsorgen

     - Brukermedvirkning i demensomsorgen preges av et triadisk perspektiv i praksis, hvor man ser på medvirkning som en felles prosess for brukere, pårørende og helsepersonell.

  • Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid

     - Brukermedvirkning rommer ulike former for medvirkning i psykisk helsearbeid, alt fra brukerdeltakelse i kommunale råd til at brukerne uttrykker egne ønsker og behov under behandling. Det er et økende behov for brukermedvirkning for å kunne utvikle det psykiske helsearbeidet. Nedenfor finner du en oppsummering av kunnskapen om brukermedvirkning i psykisk helsearbeid.

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/brukermedvirkning)