Brukermedvirkning

Logo Omsorgsbiblioteket

Definisjoner av brukermedvirkning inkluderer forskjellige perspektiver; fra aktiv deltakelse på mikronivå til tjenesteplanlegging og deltakelse i forskningsprosjekter på makronivå.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Betydningen av brukerinvolvering

Betydningen av brukerinvolvering

Lill Sverresdatter Larsen, Bodil Hansen Blix og Torunn Hamran har intervjuet pårørende til sykehjemsbeboere med demenssykdom. De som ble intervjuet vektla tydelig hvor viktig det er at ansatte og beslutningstakere i kommunale omsorgstjenester anerkjenner betydningen av brukerinvolvering og er interessert i de pårørendes egne behov. Dette gjaldt særlig for pårørende som var i en vanskelig beslutningsfase med tanke på å søke og ta imot sykehjemsplass for deres nære familiemedlem.

Pårørendes involvering ved beslutning om sykehjem

Ny forskning om pårørendes involvering ved beslutning om sykehjem

Lill Sverresdatter Larsen, førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet, har sammen med sine kolleger Torunn Hamran og Bodil Hansen Blix, skrevet en artikkel der hun blant annet peker på politiske utfordringer knyttet til det å bli gammel i eget hjem, likeverdige tilbud og brukermedvirkning, samt pårørendes mulighet til reelle valg.

Helsedirektoratets veileder for oppfølging

Pårørendeveileder fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet sin veileder ser på helseforetakene og kommunene sine plikter, utredning, behandling og oppfølging, informasjon og støtte, prosess og kunnskapsgrunnlag.

Sommerprat med Ann Karin Helgesen

Sommerprat med Ann Karin Helgesen

Senter for omsorgsforskning i samtale med Ann Karin Helgesen som har forsket på brukermedvirkning i demensomsorgen. Hun skrev en doktorgradsavhandling om temaet i 2013, og har siden den tid gitt ut flere artikler om utfordringene ved medvirkning i demensomsorgen.

Slik kan ekspertmakten tones ned

Slik kan ekspertmakten tones ned

Artikkel på Omsorgsforskning.no om boken «Hvem er du? Miljøterapi som terapeutisk relasjonsarbeid». Boken gir et innblikk i hvordan et DPS, i samarbeid med et universitet, har jobbet systematisk med å utvikle atmosfære på en post hvor alles synspunkter er viktige bidrag.

Den sosiale konstruksjonen av «brukere»

Den sosiale konstruksjonen av «brukere»

Vår Mathisen, stipendiat ved UiT Norges Arktiske Universitet, har, i samarbeid med forskerne Aud Obstfelder, Geir F. Lorem og Per Måseide, publisert en sentral artikkel om brukermedvirkning i distriktspsykiatrien.

(/omsorgsbiblioteket/brukermedvirkning)