Hverdagsrehabilitering

Logo Omsorgsbiblioteket

Hverdagsrehabilitering skjer i et tverrfaglig samarbeid der brukeren selv setter målene for rehabiliteringen og helseteamet arbeider sammen mot å nå disse. Mange har gode erfaringer, og det er utviklet nyttige lokale ressurser og verktøy.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Studien tyder på at hverdagsrehabilitering er ferskvare

Ny norsk studie om effekter av hverdagsrehabilitering

Denne omfattende forskningsstudien har undersøkt effekten av hverdagsrehabilitering for 707 personer i 47 norske kommuner. Det ble funnet større positive effekter blant dem som hadde hatt hverdagsrehabilitering ti uker og seks måneder etter oppstart, sammenlignet med dem som fikk ordinære kommunale tjenester. Ett år etter rehabiliteringen var forskjellene opphørt. Hverdagsrehabilitering synes dermed å være en «ferskvare» som må vedlikeholdes eller gjentas for å opprettholde effekt.

Fysioterapeuten i hverdagsrehabilitering

Fysioterapeuten i hverdagsrehabilitering

Marianne Eliassen fra Universitetet i Tromsø har i 2018 publisert tre artikler om fysioterapeutens rolle i hverdagsrehabilitering. Spesielt rettes det søkelys på fysioterapeutens veiledningsrolle overfor hjemmetrenerne og på ulike måter å organisere teamarbeidet.

Personalets erfaringer med hverdagsrehabilitering

Personalets erfaringer

I en studie publisert i Tidsskrift for omsorgsforskning i 2018 har Kjersti Vik studert personalets erfaringer med implementering av hverdagsrehabilitering, med særlig vekt på tverrfaglig samarbeid.

Organisering av hverdagsrehabilitering

Organisering av hverdagsrehabilitering

I studien «Hverdagsrehabilitering – Spesialisert eller integrert?» undersøkes og diskuteres ulike modeller for organisering av hverdagsrehabilitering i Norge.

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/hverdagsrehabilitering)