Hverdagsrehabilitering

Logo Omsorgsbiblioteket

Hverdagsrehabilitering skjer i et tverrfaglig samarbeid der brukeren selv setter målene for rehabiliteringen og helseteamet arbeider sammen mot å nå disse. Mange har gode erfaringer, og det er utviklet nyttige lokale ressurser og verktøy.

Oppsummeringer om emnet

Her finner du oppsummert kunnskap, verktøy og ressurser og styrende dokumenter.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket.

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Fysioterapeuten i hverdagsrehabilitering

Fysioterapeuten i hverdagsrehabilitering

Marianne Eliassen fra Universitetet i Tromsø har i 2018 publisert tre artikler om fysioterapeutens rolle i hverdagsrehabilitering. Spesielt rettes det søkelys på fysioterapeutens veiledningsrolle overfor hjemmetrenerne og på ulike måter å organisere teamarbeidet.

Personalets erfaringer med hverdagsrehabilitering

Personalets erfaringer

I en studie publisert i Tidsskrift for omsorgsforskning i 2018 har Kjersti Vik studert personalets erfaringer med implementering av hverdagsrehabilitering, med særlig vekt på tverrfaglig samarbeid.

Organisering av hverdagsrehabilitering

Organisering av hverdagsrehabilitering

I studien «Hverdagsrehabilitering – Spesialisert eller integrert?» undersøkes og diskuteres ulike modeller for organisering av hverdagsrehabilitering i Norge.

Cathrine Fredriksen Moe

Norsk PhD om hverdagsrehabilitering

Cathrine Fredriksen Moe fra Nord universitet disputerte den 1. desember 2017 med avhandlingen «Hverdagsrehabilitering i praksis». Den består av fire uavhengige studier som belyser følger av innføring av hverdagsrehabilitering i en norsk kommune.

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/hverdagsrehabilitering)