13 skåringsverktøy er muligens nyttige ved rusmidler i akuttpsykiatrien (Addictive Behaviours)

Internasjonale studier har konkludert med at en tredjedel av alle pasienter som blir innlagt ved akuttpsykiatrisk avdeling, har illegale stoffer i kroppen. Like mange oppgir at de har behov for profesjonell hjelp med stoffmisbruket sitt.

Bruk av illegale stoffer ved psykiatriske sykehusavdelinger er vanlig, men kan være vanskelig å oppdage. Ill.foto: elusivemuse, iStockphoto

En ny, systematisk oversikt fra universitetet i York har resultert i en liste over de beste skåringsverktøyene for å oppdage eventuell bruk av illegale stoffer i sykehussettinger.

Forskerne foretok en gjennomgang av tilgjengelige skåringsverktøy, og endte opp med 13 utvalgte:

1. ASSIST

2. CAGE-AID

3. DAST

4. DHQ/PDHQ

5. DUDIT

6. DUS

7. NMASSIST

8. SIP-AD

9. SDS

10. SMAST-AID

11. SSI-SA

12. TICS

13. UNCOPE

Forfatterne oppdaget imidlertid at ingen av disse verktøyene var blitt grundig nok testet ved sykehusavdelinger, og vil derfor ikke kunne anbefale noen av dem som redskap for helsearbeidere ved sykehus.

Studien identifiserer 13 skåringsverktøy som kan være brukbare ved sykehusavdelinger, men forfatterne konkluderer med at det ikke finnes nok kunnskap om validiteten av de ulike verktøyene til å kunne veilede klinikere i valget av det beste.

Les artikkelen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om oppsummert forskning og skåringsverktøy, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/13-skaringsverktoy-er-muligens-nyttige-ved-rusmidler-i-akuttpsykiatrien-addictive-behaviours)