44 prosent av personer med demens har ikke fått noen diagnose (Helsedirektoratet)

Norske registerdata viser at det er 45 000 personer som er registrert med en demensdiagnose, mens beregninger fra Alzheimer Europe estimerer at det er minst 80 000 personer med demens i Norge.

eldre kvinne trøster eldre mann

Mange vet ikke hva som er galt. Ill.foto: Colourbox.

 

Dette innebærer at minst 44% av personer i Norge med demenssykdom ikke har fått den demensdiagnosen som åpner opp de tilrettelagte tilbudene de har krav på. Nye tall for forekomsten av demens i Norge kommer i 2020 og forventningen er at antallet personer med demens er høyere enn de 80 000 i dagens forsiktige anslag.

Det er med andre ord et stort behov for en felles innsats i arbeidet med diagnostisering, noe som krever et tettere samarbeid mellom fastlegene og kommunene. I femte utgave av Helseaktuelt har derfor prosjektleder for Demensplan 2020, Berit Kvalvaag Grønnestad, skrevet om hvorfor kommunene er sentrale for å hjelpe 35 000 som ikke vet at de har demens (5 min lesetid). Vi har intervjuet en spesialsykepleier og en pårørende i Skien som deler positive erfaringer ved bruk av lokaliseringsteknologi (5 min lesetid) for personer med demens, og Bjørn Guldvog har skrevet råd til fastlegene: Mistenker du at pasienten din har demens? Det er hjelp å få i kommunen (3 min lesetid).

P.S. Internet Explorer er ikke lenger Microsofts anbefalte nettleser. Vi anbefaler derfor at du bruker andre nettlesere, som f.eks. Chrome, Edge eller Safari når du leser Helseaktuelt.

Les mer: Helseaktuelt nr 5: 44 % av personer med demens har ikke fått noen diagnose ( Helsedirektoratet)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om alderspsykiatri, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/44-prosent-av-personer-med-demens-har-ikke-fatt-noen-diagnose-helsedirektoratet)