Alderspsykiatriske helsetjenester under covid-19-pandemien (Tidsskrift for Den norske legeforening)

BAKGRUNN Eldre med psykiske lidelser er særlig utsatt for å rammes av negative konsekvenser av smitteverntiltakene som er blitt iverksatt som følge av covid-19-pandemien.

eldre ensom kvinne

Vanlig oppfølging ble begrenset som følge av smitteverntiltakene. Ill.foto: Colourbox.

 

Av Marit Tveito, Maria Barca, Cecilie Bhandari Hartberg

Materiale og metode

En spørreundersøkelse ble sendt til 18 alderspsykiatriske avdelinger fra alle fire helseregionene i Norge.

Resultater

Tilsammen 83 behandlere fra ulike yrkesgrupper responderte, med representanter fra alle helseregioner. Nesten halvparten (45,8 %) rapporterte forverring i pasientens psykiske tilstand på grunn av sosial isolasjon i stor eller svært stor grad, og like mange (48,2 %) at vanlig oppfølging ble begrenset. Kontakten mellom spesialist- og primærhelsetjenesten var lavere, og 15,6 % rapporterte at pasienter ikke hadde fått nødvendig somatisk helsehjelp i stor eller svært stor grad.

Fortolkning

Tilbudet til eldre med psykiske lidelser i spesialisthelsetjenesten ble redusert som en følge av covid-19-pandemien, samtidig som samhandlingen med primærhelsetjenesten ble redusert, og mange pasienter ble psykisk dårligere som følge av smitteverntiltakene. Samarbeid mellom spesialist- og primærhelsetjenesten kan være et viktig satsningsområde for denne pasientgruppen.

Les mer: Alderspsykiatriske helsetjenester under covid-19-pandemien (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om alderspsykiatri, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/alderspsykiatriske-helsetjenester-under-covid-19-pandemien-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)