Alle psykologer får henvisningsrett (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

Regjeringen vil la psykologer henvise sine pasienter til spesialist uten å gå via fastlegen. – En lettelse for både fagfolk og pasienter, mener Psykologforeningen. 

Det har blitt flere kommuneansatte psykologer. Ill. foto: ClarkandCompany, iStockphoto

Alle psykologer kan nå henvise til spesialisthelsetjenesten. Ill. foto: ClarkandCompany, iStockphoto

 

Tekst Nina Strand

Fredag 13. februar la regjeringen frem et forslag om at psykologer skal kunne henvise pasienter til utredning og behandling hos avtalespesialist, til rusbehandling og til psykisk helsevern. «De som trenger spesialistbehandling, vil nå slippe å gå til fastlegen for å få henvisning. Det blir enklere for pasienten og mindre byråkratisk for helsetjenesten,» sa helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Forslaget vil få støtte av Venstre og KrF, og med dette har Psykologforeningen fått gjennomslag for en endring de har kjempet for i 15 år. Så trygg er Psykologforeningens president, Tor Levin Hofgaard, på seier at han sørget for bløtkake i foreningens kantine samme fredag som forslaget ble lagt frem. Det til tross for at lignende lovendringer to ganger tidligere har blitt torpedert like ved målstreken. Så tidlig som i 2001 skrev daværende president i Psykologforeningen, An-Magritt Aanonsen, et brev til helseminister Tore Tønne (Ap) om hvordan dagens ordning førte til at både tid og penger gikk tapt, både for pasient og helsetjeneste. Frustrerende og unødvendig, mente hun. Helseminister Tore Tønne (AP) var enig, men rakk ikke å få forslaget i havn før det ble regjeringsskifte samme høst. Med Dagfinn Høybråten (KrF) som helseminister ble saken lagt vekk.

Den rødgrønne regjeringen ved Bjarne Håkon Hanssen og Anne Grete Strøm-Erichsen tok opp tråden, og ville gi psykologer henvisningsrett. Men forslaget som kom fra Jonas Gahr Støre i 2013, gjaldt bare psykologer i offentlig psykisk helsevern og avtalespesialister. Psykologforeningen, nå med Hofgaard som president, protesterte.

– Mange psykologer har i lang tid skrevet grunnlag for fastlegens henvisninger Tor Levin Hofgaard. – Det rødgrønne forslaget ville for jo for eksempel betydd at psykologer i PPT fortsatt ikke skulle kunne henvise barn til BUP for utredning av ADHD, påpeker han.

Les hele artikkelen her:  – Alle psykologer får henvisningsrett (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om diagnostikk og utredning, psykisk helsearbeid og psykoterapi, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/alle-psykologer-far-henvisningsrett-tidsskrift-for-norsk-psykologforening)