Alzheimer og overdoser topper døds-statistikkene (Folkehelseinstituttet)

Alzheimers sykdom er en hyppigere dødsårsak enn tidligere erkjent. Tapte leveår på grunn av overdosedødsfall er betydelig høyere i Norge enn i andre land.

Hjerneslag rammer hvert år ca. 15 000 personer i Norge. Ill.foto: fstop123, iStockphoto

Alzheimer er nå den nest vanligste dødsårsaken i Norge, ifølge en undersøkelse som omfattet 188 land. Ill.foto: fstop123, iStockphoto

Dette er to funn fra forskergruppen bak et internasjonalt prosjekt om sykdomsbyrde - Global Burden of Disease. I dag publiseres tall for perioden 1990-2013.

Fagtidsskriftet The Lancet publiserer i dag de nye dataene om sykdomsbyrde globalt og for 188 land. Forskerne har tatt for seg 240 dødsårsaker hos kvinner og menn i ulike aldersgrupper. Til neste år kommer data om risikofaktorer og om helsetap ved ikke-dødelige sykdommer.

- For første gang får vi nå solide tall for dødsårsaker i Norge sett i et globalt perspektiv, sier forsker Stein Emil Vollset ved Folkehelseinstituttet. Sammen med en gruppe internasjonale forskere deltar han og fire andre forskere fra Folkehelseinstituttet i prosjektet Global Burden of Disease (GBD) som koordineres av Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ved University of Washington i Seattle, USA.

Les hele artikkelen: Dette dør Norge og verden av (Folkehelseinstituttet).

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om alderspsykiatri og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/alzheimer-og-overdoser-topper-dods-statistikkene-folkehelseinstituttet)