Anbefaler ikke E-vitaminer mot Alzheimer (Cochrane)

E-vitaminer bør ikke brukes i behandlingen av mild kognitiv svikt eller Alzheimers sykdom, fastslår en ny oversikt fra Cochrane-samarbeidet.

Forskere sier nei til høye doser E-vitamin ved demens. Ill.foto: art-4-art, iStockphoto

På nittitallet ble det publisert mange studier som mente å kunne påvise at superhøye doser av E-vitamin kunne forebygge alvorlige tilstander som kreft, hjertesykdom og hjerneslag. En trodde også at vitaminet kunne forsinke og muligens forhindre utviklingen av demens. Nå har anerkjente Cochrane publisert en fersk oversikt der forfatterne konkluderer temmelig bestemt med at E-vitaminer ikke bør brukes som del av behandlingen ved mild kognitiv svikt eller demens.

Forfatterne gjennomførte et søk etter studier som sammenlignet effekten av vitamin E med placebo, ved Alzheimer eller mild kognitiv svikt, og fant bare tre studier som kunne inkluderes i oversikten.

Studiene viste ingen eller kun begrensede fordeler ved bruk av E-vitaminer ved demens.

– Vi finner ingen overbevisende kunnskap om at vitamin E har noen gunstig effekt hos personer med Alzheimers sykdom eller mild kognitiv svikt, konkluderte forfatterne.

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om alderspsykiatri og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/anbefaler-ikke-e-vitaminer-mot-alzheimer-cochrane)