Antidepressiva kan hjelpe slagpasienter også uten depresjon (Utvalgt forskning)

Serotoninreopptakshemmere kan bidra til raskere tilfriskning etter slag, og ikke bare hos slagpasienter som sliter med depresjon, viser en ny metaanalyse.

Hjerneslag rammer hvert år rundt 15 000 personer i Norge. Ill.foto: fstop123, iStockphoto

Hjerneslag er en av de viktigste sykdomsårsakene til alvorlig invaliditet i den vestlige verden, og mange slagpasienter opplever depresjon i tillegg til nedsatt fungeringsevne. SSRIer har blitt brukt som behandling av depresjon hos slagpasienter i mange år. I det siste har flere nye studier antydet at legemidlene kan hjelpe i tilfriskningsprosessen etter slag, også hos pasienter uten depresjon.

En gruppe forskere fra Edinburgh publiserte nylig en systematisk oversikt over tilgjengelig forskning om effekten av SSRIer hos slagpasienter. Forfatterne søkte i databaser som Cochrane, Medline, Embase og PsycINFO etter relevant litteratur fra 1948 til mars 2012. De inkluderte 52 studier i metaanalysen, med i alt 4059 deltakere. SSRIer ble sammenlignet med placebo eller med standard behandling. Primære utfallsmål var pleieavhengighet og invaliditet. Sekundære utfallsmål var blant annet depresjon, angst, livskvalitet, utmattelse og død.

Forfatterne fant at pasientene som stod på SSRIer opplevde bedring når det gjaldt pleieavhengighet, invaliditet, nevrologisk funksjonsnedsettelse, angst og depresjon etter slag.

- Oversikten gir lovende kunnskap om effekten av SSRIer hos personer som har hatt slag. For å kunne fastslå om legemidlene bør gis rutinemessig til slagpasienter, er det nødvendig med ytterligere og mer omfattende kvalitetsforskning, oppsummerer forfatterne.

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om legemidler og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/antidepressiva-kan-hjelpe-slagpasienter-ogsa-uten-depresjon-utvalgt-forskning)