Antidepressiver fordobler selvmordsrisiko hos barn (Dagens Medisin)

Antidepressiver øker risikoen for aggresjon og selvmord hos barn, konkluderer danske forskere.  

Helsebiblioteket har flere tidsskrifter om selvmordsforebygging. Ill.foto: Mirusiek, iStockphoto

Forskerne fant en sammenheng mellom selvmord blant barn og bruk av SSRIer.  Ill.foto: Mirusiek, iStockphoto

 

Barn og unge har dobbelt så høy risiko for selvmordsatferd når de bruker et av de mest vanlige antidepressive legemidlene, ifølge studien som er publisert i The BMJ i forrige uke. Forskerne har gjort en såkalt metaanalyse, det vil si en systematisk gjennomgang av all tilgjengelig og relevant forskning på området. Forskerne har sett på til sammen 70 forsøk med over 18.000 pasienter der bruk av antidepressiver er sammenlignet med placebo-medisin.

Les hele saken her: – Antidepressiver fordobler selvmordsrisiko hos barn (Dagens Medisin)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, depresjon og mani og selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/antidepressiver-fordobler-selvmordsrisiko-hos-barn-dagens-medisin)