Antidepressiver – ikke antidepressiva (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Ofte brukes betegnelsen antidepressiva for antidepressive legemidler, men denne skrivemåten er ikke i samsvar med norsk rettskrivning. 

ung mann som skriver

Antidepressiver er forskjellige fra mange andre legemidler. Ill.foto: Mostphotos.

 

Av Erlend Hem 

Antidepressivum, antidepressiva?

Mange tror nok at antidepressiver i entall er et antidepressivum. Det er ikke så rart. Det heter slik på både dansk og tysk, og også på norsk ender mange fremmedord med -um. Stort sett er dette fremmedord fra latin eller nydannelser etter latinsk mønster. En mulig bøyningsmåte av slike ord er antibiotikum – antibiotikumet – antibiotika – antibiotikaene. Antiseptikum og narkotikum bøyes på samme måte Navn på mange andre legemiddelgrupper ender også på -a, slik som antiadrenergika, antiallergika, antiarytmika, antiastmatika osv. Det er derfor nærliggende å anta at dette mønsteret også gjelder for antidepressive medikamenter, slik at antidepressivum blir antidepressiva i ubestemt flertall. Men dette er altså feil. Entallsformen som står i ordbøkene, er et antidepressiv, og derfor blir flertallsformen antidepressiver.

Les mer: Antidepressiver – ikke antidepressiva (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om depresjon og mani og legemidler, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/antidepressiver-ikke-antidepressiva-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)