Antipsykotika kan være misforstått smertebehandling ved demens (Ageing Research Reviews)

Utfordrende atferd hos demenspasienter kan skyldes ubehandlet smerte. Riktig smertebehandling lindrer ikke bare smerten, men reduserer også agitasjon hos denne pasientgruppen, viser en ny oversikt.

Selvrapportering om smerte er ikke mulig hos pasienter med alvorlig demens. Ill.foto: tbradford, iStockphoto

Det kan være vanskelig å oppdage at pasienter med demens har smerte. Mange personer med demens har redusert hukommelse og språkbeherskelse, og kan ikke fortelle at de har det vondt. Atferd som å skjære grimaser og motsette seg pleie kan være tegn på smerte, men kan bli mistolket som aggresjon eller agitasjon, som er vanlige nevropsykiatriske symptomer på demens.

Uttrykk for smerte og agitasjon er to forskjellige ting og krever ulik behandling. Demenspasienter risikerer å bli overbehandlet for utfordrende atferd, som regel med antipsykotika, uavhengig av hva årsaken til aggresjonen kan være. Resultatet kan være bivirkninger som ikke oppveies av nytten av medikamentene.

En ny, systematisk oversikt viser at riktig smertebehandling med smertestillende midler reduserer aggressiv atferd.

Forfatterne søkte etter relevant litteratur i en rekke databaser og inkluderte seksten studier i oversikten. Seks av studiene undersøkte tiltak som bruk av smertestillende midler, opiater og paracetamol, rettet mot smerte og/eller atferd. Én studie undersøkte effekten av musikkterapi på atferd og smerte, mens ni studier undersøkte tiltak som rettet seg både mot smerte og atferd, blant annet kognitiv atferdsterapi og personsentrert dusjing og bading.

- Kunnskapen som er tilgjengelig i dag antyder at smertetiltak rettet mot atferd, og atferdstiltak rettet mot smerte, reduserer smerte og utfordrende atferd hos pasienter med demens. På grunn av moderat kvalitet på studiene og store sprik i metode og utfallsmål, bør funnene våre tolkes med forsiktighet,  konkluderer forfatterne.

– Hovedpoenget som slo meg da jeg så nøye på hva som karakteriserte de inkluderte studiene, var at ingen handlet om antipsykotika, som er et så vanlig atferdstiltak. Logisk så betyr dette at ingen studier om antipsykotika mot utfordrende atferd målte smerter som utfall. Ved nærmere undersøkelse av demensgruppen i Cochrane sin åpne oversikt over alle kontrollerte demensforsøk, så rapporterte studier om antipsykotika mot atferdsproblemer sjelden også på andre mål for livskvalitet. Det synes jeg er temmelig sjokkerende.

Det skriver Caroline Struthers, selv ansatt i Cochrane-samarbeidet, i en kommentar til oversikten.

Les sammendrag av studien her

Les omtalen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om alderspsykiatri, diagnostikk og utredning, legemidler og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/antipsykotika-kan-vaere-misforstatt-smertebehandling-ved-demens-ageing-research-reviews)