Antipsykotika mest effektivt ved akutt mani (Utvalgt forskning)

Antipsykotiske medikamenter er de mest effektive i behandlingen av akutt mani, fastslår en ny og omfattende studie.

Behandling av mani i en akutt fase kan være en særlig utfordring. Ill.foto: subtik, iStockphoto

Tidligere forskning på effekten av de ulike legemiddel-alternativene i behandlingen av akutt mani  har gitt sprikende resultater. Nå konkluderer forfatterne av en ny og grundig metaanalyse med at antipsykotika har betydelig bedre effekt sammenlignet med stemningsstabiliserende medikamenter.

Metaanalysen dekker en periode på 20 år, og er en omfattende gjennomgang av 68 studier med litt over 16 000 deltakere totalt.

Alle studiene undersøkte ett eller flere av følgende legemidler:

 • aripiprazol
 • asenapin (nytt)
 • karbamazepin
 • valproat
 • gabapentin
 • haloperidol
 • lamotrigin
 • litium
 • olanzapin
 • quetiapin
 • risperidon
 • topiramat
 • ziprasidon

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Les sammendrag av studien her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om akuttpsykiatri, depresjon og mani og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/antipsykotika-mest-effektivt-ved-akutt-mani-utvalgt-forskning)