Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak ved langtidssykmelding hos personer med psykiske lidelser (FHI)

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) utført en hurtigoversikt om effekten av arbeidsrettede rehabiliteringstiltak for personer som er langtidssykmeldt på grunn av en psykisk lidelse.

 

arbeid i et dekkfirma

Ingen av tiltakene skilte seg ut som mer effektive enn andre. Ill.foto: Mostphotos.

 

 

Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) utført en hurtigoversikt om effekten av arbeidsrettede rehabiliteringstiltak for personer som er langtidssykmeldt på grunn av en psykisk lidelse. Vi utførte i mai 2020 et systematisk søk i samfunnsmedisinske forskningsdatabaser.

To forskere gikk uavhengig av hverandre først gjennom titler og sammendrag og deretter fulltekster. De inkluderte og trakk ut data fra studier som møtte forhåndsdefinerte inklusjonskriterier. Det systematiske søket identifiserte 7 186 referanser. Vi inkluderte 12 primærstudier og 8 systematiske oversikter.

Studiedeltakerne hadde psykiske lidelser og noen hadde også muskel- og skjelettdiagnoser. Primærstudiene var fra Skandinavia og Nederland. De presenterte 6 forskjellige tiltak med ulike fokusområder: arbeidsfokusert kognitiv terapi, multidisiplinær behandling, problemløsning og håndteringsrettet tiltak, læring og oppfølging over internett, gruppebasert ergoterapi og læring om arbeidskvalitet, og oppfølging på telefon.

Resultatene i både primærstudiene og oversiktene sprikte og viste variabel grad av effekt av tiltakene for de arbeidsrelaterte utfallsmålene. Vi fant ikke ensbetydende dokumentasjon på at ett eller flere arbeidsrettet rehabiliteringstiltak har bedre effekt på retur til arbeid enn andre tiltak, for personer som er langtidssykmeldt på grunn av en psykisk lidelse.

Les mer: Arbeidsrettede rehabiliteringstiltak ved langtidssykmelding hos personer med psykiske lidelser (FHI)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/arbeidsrettede-rehabiliteringstiltak-ved-langtidssykmelding-hos-personer-med-psykiske-lidelser-fhi)