Atferdsterapi kan redusere tics ved Tourettes (Utvalgt forskning)

Voksne med Tourettes syndrom kan ha stor nytte av atferdsterapeutisk behandling, ifølge en fersk studie publisert i Archives of General Psychiatry.

iStock_000009718474Medium

Tics ved Tourettes syndrom oppstår som oftest i barndommen og topper seg i tenårene, og som regel avtar de i tidlig voksenalder. Enkelte fortsetter imidlertid å ha hemmende tics også i voksen alder. Medikamenter i bruk mot tics kan gi pasienten ubehagelige bivirkninger.

I en fersk studie undersøkte forskerne om atferdsterapeutisk behandling kunne være et effektivt alternativ til medisinering. 122 personer deltok i studien, hvorav 78 var menn. Deltakerne mottok enten:

  • åtte runder med atferdsterapeutisk behandling (Comprehensive behavioral intervention for tics, CBIT) eller
  • åtte runder med støtteterapi

Atferdsterapeutisk behandling som CBIT består hovedsakelig av tics-kontrollerende trening (Habit reversal training). Behandlingen fjerner ikke ticsene, men kan hjelpe vedkommende som er rammet til å mestre og kontrollere dem.

38 prosent av CBIT-gruppen opplevde stor eller veldig stor forbedring etter behandling. Til sammenligning opplevde bare 6,4 prosent i kontrollgruppen samme forbedring.

Forfatterne av studien konkluderte med at atferdsterapeutisk behandling er et trygt og effektivt tiltak for voksne mennesker med Tourettes syndrom.

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Les sammendrag av studien her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

(/psykisk-helse/aktuelt/atferdsterapi-kan-redusere-tics-ved-tourettes-utvalgt-forskning)