Bedrer ubevisst tenkning kvaliteten på komplekse beslutninger? (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

Dijksterhuis og Nordgrens teori om ubevisst tenkning er et kontroversielt bidrag til feltet sosial kognisjon. Teorien kan ha relevans for psykologer innenfor anvendte områder.

- Ubevisste tankeprosesser hjelper og støtter kontinuerlig vår begrensede bevissthet. Ill.foto: Fitzer, iStockphoto

Drar komplekse beslutninger (slik som valg av bolig, bil eller utdanning) nytte av bevisst vurdering av de ulike alternativenes fordeler og ulemper? De fleste vil svare ja, men ifølge teorien om ubevisst tenkning (Unconscious-Thought Theory, UTT; Dijksterhuis & Nordgren, 2006) kan det å ikke tenke bevisst på informasjonen føre til bedre beslutninger ved komplekse valg.

Teorien har vært gjenstand for stor forskningsaktivitet og har skapt mye debatt internasjonalt. UTT er et viktig bidrag til grunnforskning på kognitive mekanismer innenfor informasjonsprosessering. Forskning på UTT har i tillegg demonstrert fordelen av ubevisst tenkning for beslutningstaking på en rekke anvendte områder, deriblant forbrukervalg, moralsk beslutningstaking og klinisk diagnostisering.

Teorien har dermed relevans for psykologer innenfor anvendte områder. I denne artikkelen presenterer vi teoretiske mekanismer og empiriske funn.

Les mer her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om kropp og sinn og psykisk helsearbeid, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/bedrer-ubevisst-tenkning-kvaliteten-pa-komplekse-beslutninger-tidsskrift-for-norsk-psykologforening)