Bekrefter at selvmord smitter (CMAJ)

En ny og omfattende studie viser at selvmordstanker og selvmordsforsøk øker blant ungdom som har opplevd at bekjente på skolen, eller venner har tatt sitt eget liv.

Selvmordsbølger blant unge er ikke nytt. Ill.foto: diane39, iStockphoto

Tidligere undersøkelser har antydet at selvmord som blir eksponert, enten i lokalmiljøet eller i media, fører til flere selvmordsforsøk og økte selvmordstanker, særlig blant unge mennesker. En nylig publisert studie i Journal of the Canadian Medical Association bekrefter antakelsene.

Forfatterne brukte data fra the Canadian National Longitudinal Survey of Children and Youth, en nasjonal befolkningsbasert kohortstudie som inkluderte 16903 kanadiske barn i alderen 0-11 år i årene 1994-95. Barna ble fulgt opp igjen da de var blitt eldre, i 1998-1999 og i 2006-2007. Deltakerne ble spurt om de hadde opplevd at skolekamerater og/eller venner hadde tatt sitt eget liv. Barna ble også spurt om de selv hadde vurdert selvmord i løpet av det siste året.

Forskerne fant at sannsynligheten for flere selvmordsforsøk økte i alle aldersgrupper fra 12 til 17 år etter opplevd selvmord ved skolen. Ved to års oppfølging hadde deltakerne i aldersgruppene 12 til 13 år og 14 til 15 år som hadde opplevd at en skolekamerat hadde tatt sitt eget liv, økt risiko for selvmordsforsøk. Det å kjenne avdøde personlig økte derimot ikke risikoen for selvmordsforsøk.

– Vi fant at det å ha opplevd at noen har tatt sitt eget liv predikerer selvmordsidealisering og -forsøk. Funnene våre viser at tiltak rettet mot hele skolen etter et selvmord, er mer nyttig for å forebygge selvmordsbølger enn tiltak som retter seg mot nære venner av avdøde, konkluderer forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto .

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom og selvmord og selvskade, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/bekrefter-at-selvmord-smitter-cmaj)