Bekrefter at støy skader kropp og sinn (The Lancet)

Å være utsatt for konstant støy fører ikke bare til øresus og tap av hørsel - støy gjør oss også irritable, søvnløse og trøtte. I tillegg kan støy forårsake høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer, gi langsommere tilfriskning hos sykehuspasienter, og føre til at barn gjør det dårligere på skolen.

Mange lever i støyende omgivelser. Ill.foto: kaarsten, iStockphoto

"Støy er allestedsnærværende i det døgnåpne samfunnet vi lever i, og tilgangen på stille steder blir stadig mindre. Vi trenger å forstå hvilken effekt denne konstante støyen har på helsen vår", sier en av forfatterne bak den systematiske oversikten Auditory and non-auditory effects of noise on health . "Alt fra musikk i øret til pipende monitorer på sykehusene - de daglige lydene rundt oss påvirker hele kroppen". Ifølge den ferske studien, nylig publisert i tidsskriftet The Lancet, er omfanget av skader forårsaket av støy større enn tidligere antatt. I tillegg til arbeidsrelatert støy og støy fra omgivelsene, som bil-, tog- og flytrafikk, utsetter vi oss også i stadig økende grad for støy knyttet til fritidsaktiviteter, skriver forfatterne.

Forskerne har samlet og analysert all tilgjengelig litteratur fra de siste fem årene, både observerende og eksperimentelle studier. Oversikten inkluderer forskning fra ulike felt som kardiovaskulær medisin, øre-nese-hals, søvnstudier og kronobiologi, psykologi og sykehusmedisin.

- Vi håper at funnene våre øker bevisstheten rundt de utstrakte skadevirkningene støy kan ha, og at studien gir impulser til tiltak som informerende kampanjer rettet mot både barn og voksne. Opplysningstiltak kan bidra til støyreduserende atferd og forebygge helseplager som høyt blodtrykk, søvnløshet og konsentrasjonsvansker hos skolebarn, konkluderer forfatterne.

Les sammendrag av studien i The Lancet her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om kropp og sinn, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/bekrefter-at-stoy-skader-kropp-og-sinn-the-lancet)