Benzodiazepiner gir ikke demens

Mens små doser benzo-diazepiner ser ut til å henge sammen med mer demens, gir ikke større doser økt risiko.

Ill.foto: gizos, iStockphoto

Selv store doser benzo-preparater er ikke assosiert med mer demens. Ill.foto: gizos, iStockphoto

 

Bruk av benzodiazepiner er vanlig blant eldre mennesker med søvnproblemer. I en studie med over 3000 deltakere undersøkte forskerne om større bruk av benzodiazepiner hang sammen med økt forekomst av demens.

Tidligere studier har vist en sammenheng mellom benzodiazepinbruk og demens, men ingen årsakssammenheng. I denne siste studien, publisert av SL Gray i BMJ nylig, avvises en årsakssammenheng. Mens små doser av benzodiazepiner hang sammen med økt forekomst av demens, var det ingen økt forekomst av demens ved større doser diazepiner.

Deltakerne i studien var alle over 65 år og demens-frie da de ble rekruttert til studien. Eksponeringen for diazepiner varte i ti år.

Les hele studien her.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om alderspsykiatri, legemidler og søvnforstyrrelser, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/benzodiazepiner-gir-ikke-demens)