Beslutningsstøtteverktøy nyttig for overvektige barn

Barn som sliter med overvekt, kan ha nytte av et elektronisk verktøy.

Overvektig barn som spiser spaghetti
Overvekt rammer mange barn. Ill.foto: Colourbox.

En clusterrandomisert studie med 549 barn publisert i JAMA Pediatrics i juni konkluderer med at et elektronisk beslutningsstøtteverktøy, og støtte for selvstyrt atferdsendring for familier, var nyttig for å redusere overvektige barns kroppsmasseindeks.

Barna var i alderen seks til tolv år og ble rekruttert fra 14 allmennpraksiser i Massacusetts, USA. De ble fulgt opp i ett år.

MacMaster

Studien skårer høyt både på nyhetsverdi og relevans hos McMaster Plus, en tjeneste levert av det kanadiske MacMaster-universitetet. McMaster Plus-nettverket består av rundt 2 000 praktiserende klinikere fra hele verden som plukker ut artikler og vurderer dem ut fra pålitelighet, klinisk relevans og nyhetsverdi. Artiklene plukkes ut fra de mest anerkjente tidsskriftene innen medisin og helsefag, samt fra databasen Cochrane Library. Ved å abonnere på McMaster PLUS får du nyhetene rett i e-postkassen. Du velger selv tema og hvor ofte du vil motta nyheter.

Helsebibliotekets tidsskrifter

Gjennom Helsebiblioteket har du løpende fullteksttilgang (uten innlogging) til JAMA Pediatrics, forutsatt at du har norsk IP-adresse. Du kan gå direkte til tidsskriftet eller du kan gå via oversikten over hvilke tidsskrifter Helsebiblioteket abonnerer på. Dersom du går til PubMed fra Helsebibliotekets nettsted, vil du i PubMed se hvilke artikler du har fullteksttilgang til gjennom Helsebiblioteket.

Aktuelle lenker:

Originalartikkelen i JAMA Pediatrics

(/psykisk-helse/aktuelt/beslutningsstotteverktoy-nyttig-for-overvektige-barn)