Betyr Alzheimers sykdom demens? (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Diagnosen Alzheimers sykdom settes sannsynligvis ofte uten at kriteriene for demens er oppfylt – men det er ikke lett å forstå forskjellen på Alzheimers sykdom og demens.

Ill.foto: duncan1890, iStockphoto

Mild Alzheimer er ikke demens, sier forskere. Ill.foto: duncan1890, iStockphoto

 

Av T A Rosness

Mange tenker på Alzheimers sykdom når de hører at noen har demens. Det er ikke rart, siden sykdommen regnes som den vanligste typen av demens. 60-70  % av demenstilfellene skyldes Alzheimers sykdom. Begrepene brukes om hverandre innen forskningslitteraturen, i mediene og i dagligtalen.

Dette er misvisende fordi det finnes flere årsaker til demens enn Alzheimers sykdom. Verdens helseorganisasjon (WHO) anga i 2010 at omtrent 36 millioner mennesker var rammet av demens. Anslaget støttes av Alzheimer’s Disease International (ADI), som estimerer at antall demensrammede vil øke fra 76 millioner i 2030 til 135 millioner i 2050 .

Men ingen av organisasjonene oppgir hvor mange personer med demens som utelukkende har Alzheimers sykdom. Det er naturlig nok vanskelig å vite, selv om statistisk sett rundt seks av ti personer med demens har sykdommen. Det blir derimot vanskeligere å holde oversikten når forskere sier at milde faser av Alzheimers sykdom ikke er demens.

Source: Betyr Alzheimers sykdom demens? (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om alderspsykiatri og diagnostikk og utredning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/betyr-alzheimers-sykdom-demens-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)