Bli bedre til å snakke om rus

NKROP – Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse har en samling videoer som kan være nyttige for den som vil bli bedre til å snakke med pasienter om rus.

Helsesykepleier i samtale med skoleelev

Åpne spørsmål gir ofte gode svar. Ill.foto: Snakkomrus.

 

 
Du finner videosamlingen på www.snakkomrus.no.
 
På nettsiden ligger for eksempel en instruktiv video der terapeuten snakker med en person om problematisk alkoholbruk. I samtalen inngår spørsmålene fra screeningverktøyet AUDIT på en naturlig måte.
 
Du finner også en video med en helsesykepleier som snakker med ei ungdomsskolejente som har hatt problemer på skolen. Ved å være imøtekommende og stille åpne spørsmål finner helsesykepleieren ut at jenta har havnet i et miljø der hun har forsøkt et rusmiddel. Spørsmålene fra DUDIT-verktøyet er flettet inn i samtalen på en naturlig måte.
 
Videosamlingen er ikke ny, men videoene er instruktive, og godt skuespillerarbeid gjør videoene verdt å se.
 

Aktuelle søkeord: psykisk helse, rusomsorg, video, AUDIT, DUDIT, screening

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om pasientinformasjon og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/bli-bedre-til-a-snakke-om-rus)