Blues Mothers (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

Kvinner som sliter psykisk under svangerskap og etter fødsel, trenger å møtes på sine særskilte behov. Vi har erfart at mestringsgrupper er et nyttig tiltak som kan ivareta kvinnenes psykiske helse.

Ill.foto: monkeybusinessimages, iStockphoto

Økt følsomhet i svangerskapet kan forberede moren på å bygge bånd til barnet, men gjør henne også sårbar for depresjon. Ill.foto: monkeybusinessimages, iStockphoto

 

Kristin Valen Kristensen, Line Moldestad, Anette Karlsen Dalseth, Anette Karlsen Dalseth, Solveig Wallan, Geir Lorem, Greta Jentoft, Catharina Elisabeth og Arfwedson Wang

Vi har erfart at mestringsgrupper er et nyttig tiltak som kan ivareta kvinnenes psykiske helse. Fødselsdepresjon forekommer hos mellom 9 og 14,4  % av norske kvinner (Glavin, Smith & Sørum, 2009). Forskning viser at ubehandlede depresjoner hos mor negativt påvirker etableringen av et godt samspill mellom mor og barn, og at forstyrrelser i dette samspillet kan få uheldige konsekvenser for barnets kognitive og sosioemosjonelle utvikling (Kingston, Tough & Whitfield, 2012).

Kartleggingsverktøyet Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) (Cox, Holden & Sagovsky, 1987) har blitt innført i flere norske kommuner som en konsekvens av behovet for å avdekke fødselsdepresjon (Folkehelseinstituttet, 2007). Dette har ført til at flere kvinner fanges opp og tilbys samtaler hos helsesøster (Glavin, Smith, Sørum & Ellefsen, 2010). Utfordringene startet for flere med fysiske belastninger i svangerskapet.

Til tross for at det kommunale tilbudet er styrket flere steder i landet, befinner mange kvinner seg ofte i en livssituasjon med mangel på sosialt nettverk. Erfaringer fra Tromsø kommune viser at disse kvinnene i liten grad klarer å nyttiggjøre seg etablerte kvinnenettverk som eksempelvis barselgrupper. I tillegg til ivaretakelse av egen psykiske helse skal kvinnene også ivareta barnet i en livsfase med store omveltninger.

Dette stiller kvinnene overfor særskilte utfordringer og fordrer behov for tiltak. I denne artikkelen beskriver vi et gruppebasert mestringstiltak utviklet for å imøtekomme noen av behovene som disse kvinnene har. Vi har intervjuet ni kvinner om deres erfaringer fra tiden før og etter fødsel, og fra deltagelse i mestringsgruppen Blues Mothers. Nedenfor vil vi presentere resultatene fra disse intervjuene.

Les hele artikkelen her: Blues Mothers (Tidsskrift for Norsk Psykologforening)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om depresjon og mani og kjønn og seksualitet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/blues-mothers-tidsskrift-for-norsk-psykologforening)