BMJ Best Practice: Hvilke behandlinger prøves ut mot kronisk utmattelsessyndrom?

Les i Best Practice om hvilke behandlinger som testes ut ved ME – kronisk utmattelsessyndrom.

Kronisk utmattelsessyndrom kan være invalidiserende. Ill.foto: nyul, iStockphoto

Kronisk utmattelsessyndrom kan være invalidiserende. Ill.foto: nyul, iStockphoto

 

Oppslagsverket BMJ Best Practice har en fast menyoppdeling for alle sykdommer. Definisjoner, diagnostikk, behandling og oppfølging går igjen i beskrivelsen av alle sykdommer. Dette gjør det svært lett å finne fram i.

Best Practice er skrevet for allmennleger, men er så strukturert og lett å finne fram i at også andre yrkesgrupper vil kunne ha glede av å bruke det.

Under behandling (Treatment) vil du finne Emerging Treatments. Emerging treatments er behandlinger som ennå ikke har blitt etablert behandling i klinikken. Disse kapitlene gir lege og pasient en mulighet for å vurdere nye behandlinger dersom de gamle ikke har vist seg effektive.

For ME vil du finne detaljerte forslag til behandling. Dette er den behandlingen som foreslås som er etablert i klinikken i dag. Oppslagsverket foreslår første- og andrelinjebehandling, tilleggsbehandling, og i noen tilfeller behandling for bestemte pasientgrupper.

I kapittelet Chronic fatigue syndrome – emerging treatments skriver  Best Practice (30.3.2016) blant annet at legemiddelet Retuximab, lav-intensitet atferdsterapi, gradert trening og quigong har vist lovende resultater. Emerging treatments vil, naturlig nok, endre seg over tid. Ikke alle emerging treatments blir anbefalte behandlinger.

Helsebiblioteket har frikjøpt BMJ Best Practice for Norge, slik at alle i Norge (med norsk IP-adresse) har gratis tilgang uten passord eller innlogging.

Aktuelle lenker:

Best Practice om kronisk utmattelsessyndrom

Chronic fatigue syndrome – emerging treatments

 

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om kropp og sinn og oppslagsverk, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/bmj-best-practice-hvilke-behandlinger-proves-ut-mot-kronisk-utmattelsessyndrom?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3)