Brannskadde barn får psykiatrisk hjelp (Sykepleien.no)

Alle barn på brannskadeavdelingen får nå tilbud om psykiatrisk konsultasjon.

Brente barn får nå psykiatrisk hjelp. ill.foto: xril, istockphoto

Brente barn får nå psykiatrisk hjelp. ill.foto: xril, istockphoto

Etter en brannskade kan barn bli engstelig, deprimert og få sosiale tilpasningsproblemer. Foreldre kan oppleve stress og skyldfølelse.

- Konsekvensene er store for både barn og familie, sier spesialsykepleier Eli Haugsmyr ved brannskadeavdelingen på Haukeland sykehus i Bergen.

Mange familier har behov for profesjonell støtte og blir henvist til psykososial konsultasjon. Fra 1984 til 2011 hadde avdelingen 786 pasienter under 16 år. Over halvparten fikk barnepsykiatrisk hjelp under oppholdet. En del ble også henvist videre etter oppholdet.

Les mer om brannskader

Foreldre får traumer

Jo større skader, jo lenger liggetid og jo eldre barnet er, desto større er behovet for slik støtte. Dessuten vil skader på mer utsatte steder på kroppen, som ansikt, hender og føtter, oftere føre til konsultasjoner.

- Men det er like ofte traumer hos foreldrene som er henvisningsårsak, særlig for dem som har små barn, sier Haugsmyr.

Nå får alle barn under 16 år tilbud om psykososial støtte. Det er blitt fast rutine.

- Sier de ja? – De fleste. Men flere burde takke ja.

Les mer: Brannskadde barn får psykiatrisk hjelp (Sykepleien.no)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, kropp og sinn og psykisk helsearbeid, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/brannskadde-barn-far-psykiatrisk-hjelp-sykepleien.no)