Bred kunnskapsoversikt om depresjon sent i livet fra BMJ (The Mental Elf)

British Medical Journal publiserte nylig studie om depresjon og eldre. Studien oppsummerer den beste og mest oppdaterte kunnskapen om diagnosen og om håndteringen av pasienter som rammes av en depressiv lidelse i høy alder.

Depresjon rammer mange eldre. Ill.foto: bbbrrn, iStockphoto

Metaanalysen tar sikte på å besvare en rekke spørsmål, som:

Hva er depresjon sent i livet og hvem rammes?

Øker depresjon risikoen for demens?

Hva slags medikamenter bør leger forskrive?

Hva er prognosen for eldre pasienter som lider av depresjon?

Forfatterne konkluderer blant annet med at depresjon hos eldre er forbundet med høyere risiko for død og uførhet, og at nedsatt kognitiv funksjonsevne og angst forekommer hyppigere hos eldre personer med depresjon, sammenlignet med yngre personer. Behandling med samtaleterapi og antidepressive legemidler er imidlertid like effektivt for eldre pasienter som for yngre pasienter.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om alderspsykiatri, depresjon og mani, diagnostikk og utredning, oppsummert forskning og psykisk helsearbeid, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/bred-kunnskapsoversikt-om-depresjon-sent-i-livet-fra-bmj-the-mental-elf)