Bruk av kun haloperidol ved akutt psykose er uetisk (Cochrane)

Å bruke kun haloperidol i akuttsituasjoner er ikke etisk forsvarlig uten samtidig å gi legemidler som kan dempe bivirkningene av medikamentet, konkluderer en oppdatert oversikt fra Cochrane-samarbeidet. Oversikten viser at prometazin kan ha dempende effekt på bivirkninger fra bruk av haloperidol.

Bivirkningene fra antipsykotika kan oppleves som verre enn selve psykosen. Ill.foto: digi_guru, iStockphoto

Bivirkningene fra antipsykotika kan oppleves som verre enn selve psykosen. Ill.foto: digi_guru, iStockphoto

Haloperidol er mye brukt som behandling av psykose, men har også en beroligende effekt og blir ofte brukt ved agitasjon og aggresjon hos psykosepasienter. Hovedproblemet med legemiddelet er bivirkningene det forårsaker, som mange pasienter beskriver som verre enn selve psykosen.

I den nylig oppdaterte systematiske oversikten fra det anerkjente Cochrane-samarbeidet, har forfatterne sett på effekten av og sikkerheten ved bruk av haloperidol ved agitasjon eller aggresjon knyttet til psykoser. Oversikten omfatter 32 studier der haloperidol blir sammenlignet med 18 andre typer tiltak. Størsteparten av de inkluderte studiene er imidlertid av begrenset størrelse og de reflekterer ikke alltid reelle forhold.

Her er noen av funnene i oversikten:

To studier sammenlignet haloperidol med placebo og fant at:

 • Pasienter som sto på haloperidol, hadde større sannsynlighet for å være falt i søvn etter to timer
 • Muskelkramper var vanligere hos haloperidolbrukerne

I to studier der haloperidol ble sammenlignet med aripiprazol, fant forskerne at:

 • Pasienter på haloperidol trengte færre injeksjoner
 • Muskelkramper var vanligere hos haloperidolbrukerne

Tre studier som sammenlignet haloperidol med lorazepam,viste at:

 • Det var ingen forskjell når det gjaldt søvn etter én time
 • Etter tre timer var det betydelig flere pasienter som sov i lorazepamgruppen, sammenlignet med haloperidolgruppen
 • Antallet pasienter som trengte mer enn én injeksjon var det samme i begge grupper

Personer som står på haloperidol får ofte forskrevet tilleggsmedikamenter for å dempe bivirkningene av legemiddelet. Oversikten viser effekten av to kombinasjoner:

 • Lorazepam i tillegg til haloperidol hadde ingen effekt på muskelkramper
 • Én kvalitetsstudie sammenlignet haloperidol alene med kombinasjonen haloperidol og prometazin:
  • Betydelig flere pasienter som sto på haloperidol alene, opplevde en eller flere bivirkninger, sammenlignet med kombinasjonsgruppen
  • Akutte muskelkramper forekom så hyppig hos pasienter som fikk haloperidol alene, at undersøkelsen ble stanset etter en foreløpig første analyse av funnene

- Dersom det ikke finnes alternativer, kan bruk av intramuskulær haloperidol være livreddende. Bruk av kun haloperidol i ekstreme akuttsituasjoner når bivirkningsdempende medikamenter er tilgjengelig, bør betraktes som uetisk. Prometazin kan dempe bivirkningene av haloperidol. Etter seks tiår med bruk av beroligende midler i akuttsituasjoner, er det fortsatt behov for kvalitetsforskning som kan være relevant for reelle forhold, konkluderer forfatterne.

Les omtalen i The Mental Elf her

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om akuttpsykiatri, oppsummert forskning og schizofreni og psykose, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/bruk-av-kun-haloperidol-ved-akutt-psykose-er-uetisk-cochrane)