BUP-håndboka – et beslutningsstøtteverktøy for valg av behandling

BUP-Håndboka er et nytt, kunnskapsbasert beslutningsstøtteverktøy som skal hjelpe terapeuter til å velge riktig behandling. For hver enkelt behandling har en undersøkt effekt og kvaliteten av forskningen som er gjort for behandlingen.

psykolog og pasient i samtale

BUP-håndboka skal medvirke til en brukersentrert helsetjeneste. Ill.foto: Colourbox.

 

Selv om håndboka er utviklet for fagfolk, er den også åpent tilgjengelig for offentligheten. Den  kan derfor være aktuell for brukere, foreldre, lærere og andre som ønsker større innsikt i kunnskapsgrunnlaget for de enkelte behandlingsformene. Håndboka skal støtte brukerens rett til informasjon og samvalg. Dette i tråd med prinsippene som ligger til grunn for en pasientsentrert helsetjeneste.

I BUP-håndboka kan du enkelt se forskningsgrunnlaget for å bruke en bestemt behandling for en psykisk lidelse. Du ser også hvor godt forskningsgrunnlaget for behandlingen er.

Les mer: BUP-håndboka

Relevante søkeord: depresjon, barn, ungdom, barne- og ungdomspsykiatri, bup, psykiatri, oppsummert forskning, håndbøker, håndbok, behandling

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om barn og ungdom, oppslagsverk og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/bup-handboka-et-beslutningsstotteverktoy-for-valg-av-behandling)