Calgary-testen avdekker depresjon ved schizofreni mest effektivt (Journal of Affective Disorders)

The Calgary Depression Scale for Schizophrenia er det mest effektive verktøyet til å avdekke depressive symptomer hos pasienter med schizofreni.

Test av skåringsverktøy i ny studie fra Nederland. Ill.foto: Jirsak, iStockphoto

Depresjon kan være vanskelig å oppdage og dignostisere, og vanskelighetene øker når andre psykiske lidelser også er tilstede.

Enkelte diagnostiske verktøy som brukes ved depresjon, er ikke alltid effektive nok til å kunne skille mellom depressive symptomer og de negative psykotiske symptomene som ofte forekommer ved schizofreni.

I en nederlandsk metaanalyse undersøkte forskerne påliteligheten og validiteten av seks verktøy:

  1. Beck Depression Inventory (BDI)
  2. Brief Psychiatric Rating Scale-Depression subscale (BPRS-D)
  3. Positive and Negative Syndrome Scale-Depression subscale (PANSS-D)
  4. Hamilton Rating Scale for Depression (HAMD)
  5. Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS)
  6. Calgary Depression Scale for Schizophrenia (CDSS)

The Calgary Depression Scale viste seg å være det mest effektive verktøyet når det gjaldt å skille depressive symptomer fra andre symptomer på schizofreni.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om diagnostikk og utredning, oppsummert forskning, schizofreni og psykose og skåringsverktøy, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/calgary-testen-avdekker-depresjon-ved-schizofreni-mest-effektivt-journal-of-affective-disorders)