Cannabisbruk forverrer bipolar lidelse (ROP)

En ny, norsk studie viser at cannabisbruk er forbundet med tidligere sykdomsdebut og dårligere fungering hos pasienter som nylig har fått diagnosen bipolar lidelse.

mann som røyker marihuana

Deltakerne som fortsatte med cannabis etter første behandling, hadde flere symptomer og generelt dårligere fungering etter ett år. Ill.foto: Colourbox.

 

Av Sissel Drag

I studien “Cannabis use in the early phase of bipolar disorder. A naturalistic longitudinal study of a first treatment sample” har psykolog Levi Røstad Kvitland og forskergruppa hans undersøkt betydningen av cannabisbruk hos personer som nylig har fått diagnosen bipolar lidelse.

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Psychiatry Research, og inngår i Røstad Kvitlands doktorgradsavhandling. Han disputerte like før jul 2017.

Lang ventetid uten betydning

62 personer i alderen 17-65 år deltok i studien. Alle deltakerne var pasienter som kom inn til første behandling for bipolar lidelse. Rekrutteringen til undersøkelsen pågikk fra 2003 til 2013. Deltakerne fikk oppfølging etter ett år. Forskerne fant at over halvparten av deltakerne hadde prøvd cannabis før de kom til sin første behandling for bipolar lidelse.

De av deltakerne som hadde måttet vente lenge fra de hadde sin første maniske episode til de fikk behandling, hadde ikke tegn på et mer alvorlig sykdomsforløp. Denne gruppa hadde imidlertid større sannsynlighet for å bruke cannabis.

Cannabis gir flere symptomer

Deltakerne som hadde brukt cannabis i tiden rett før de kom til første behandling, var yngre og hadde oftere gjort selvmordsforsøk, sammenlignet med de som ikke hadde brukt cannabis i tiden rett før de fikk sin første behandling. Deltakerne som fortsatte med cannabis etter første behandling, hadde flere symptomer og generelt dårligere fungering etter ett år, sammenlignet med de som hadde sluttet å bruke cannabis.

Les mer: Cannabisbruk forverrer bipolar lidelse (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om depresjon og mani og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/cannabisbruk-forverrer-bipolar-lidelse-rop)