CBT for angst og depresjon gitt i primærhelsetjenesten (McMaster Plus)

CBT gitt i primærhelsetjenesten hjelper mot angst og depresjon.

Ill. foto: ClarkandCompany, iStockphoto

Kognitiv atferdsterapi gitt i primærhelsetjenesten kan være effektivt. Ill. foto: ClarkandCompany, iStockphoto

Kognitiv atferdsterapi (CBT, KAT) blir i økende grad utført i primærhelsetjenesten, på forskjellige måter som veiledet selvhjelp, telefonbasert atferdsterapi, CBT levert av datamaskin, samt vanlig en-til-en kognitiv atferdsterapi.

Mye av forskningen har hittil fokusert på spesialisthelsetjenesten, og ingen tidligere meta-analyser har undersøkt effekten av CBT levert på forskjellige måter i primærhelsetjenesten. Nå er det gjort en metaanalyse der formålet var å bestemme effekten av multimodal CBT (CBT levert på forskjellige måter). Metaanalysen tok for seg randomiserte, kontrollerte forsøk med CBT for angst og depresjon, levert i primærhelsetjenesten.

Resultatene viste at multi-modal CBT var mer effektivt enn ingen behandling i primærhelsetjenesten og mer effektivt enn «standard behandling» for angst- og depresjonssymptomer. Forfatterne konkluderer også med at kognitiv atferdsterapi i primærhelsetjenesten er økonomisk bærekraftig.

Les sammendrag i Pubmed

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om angst, depresjon og mani og psykoterapi, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/cbt-for-angst-og-depresjon-gitt-i-primaerhelsetjenesten-mcmaster-plus)