Cochranes kliniske svar – oppsummert forskning gjort anvendelig

Cochrane Library har en tjeneste som heter Clinical Answers, der kliniske spørsmål blir forsøkt besvart ved hjelp av oppsummert forskning.

to studenter på gressplen

Clinical Answers gir forståelige svar på vanskelige spørsmål. Ill.foto: Colourbox.

 

Spørsmål som blir besvart, er for eksempel:

Svarene er skrevet i enkelt språk, så de er greie å forstå også uten mye kunnskap om statistikk og forskningsmetode. Svarene er basert på systematiske oversikter fra anerkjente Cochrane Collaboration, men er kortere og mer oppsummert enn i selve oversiktene.

Svarene er skrevet slik at de skal kunne brukes til å ta beslutninger i praktisk arbeid med pasienter. Hvert Cochrane Clinical Answer inneholder et klinisk spørsmål, et kort svar og en mulighet for å fordype seg i forskningsresultatene.

Cochrane Library er den viktigste databasen for oppsummert forskning innen medisin og helsefag. Du har gratis tilgang til Cochrane Library gjennom Helsebiblioteket, som har frikjøpt databasen for alle i Norge. Norsk IP-adresse er nødvendig.

Aktuelle lenker:

Cochrane Clinical Answers Du kommer til mental helse-spørsmålene ved å klikke på Show more under Topics i venstremenyen.

Aktuelle søkeord: spørsmål-svar-tjeneste, Cochrane Library, psykisk helse, oppsummert forskning

Dette er en oppdatert utgave av en artikkel som stod i PsykNytt 28.08.2017.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om oppslagsverk og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/cochranes-kliniske-svar-oppsummert-forskning-gjort-anvendelig)