Dagbehandling like effektivt som sykehusinnleggelse i akuttpsykiatrien (Utvalgt forskning)

Pasienter som trenger akutt psykiatrisk behandling kan få like effektiv hjelp gjennom dagbehandling som ved full sykehusinnleggelse, ifølge en ny Cochrane-studie.

Dagbehandling av akutt psykisk lidelse kan være et effektivt alternativ til sykehusinnleggelse. Ill. foto: jsmith, iStockphoto

Er sykehusinnleggelse – et kostnadskrevende tiltak – alltid nødvendig og det mest hensiktsmessige ved akutt psykisk sykdom? Eller kan dagbehandling være vel så effektivt? Forskere stiller spørsmålet i en nylig publisert analyse, der ti relevante studier fra the Cochrane Schizophrenia Group Trials Register er valgt ut og gjennomgått.

Studien, som omfatter 2685 personer med akutte psykiske lidelser, viser blant annet at:

* Det er ingen forskjell mellom dagbehandling og innleggelse når en ser på antall re-innleggelser etter utskriving

*Det er ingen utslagsgivende forskjell mellom dagbehandling og innleggelse når det gjelder livskvalitet, om pasienten er i arbeid eller ikke, eller tilfredshet med behandlingen.

Forfatterne konkluderer med at dagbehandling er vel så effektivt som sykehusinnleggelse ved akutt psykisk lidelse. De tilføyer at videre forskning på kostnadene ved dagbehandling er nødvendig.

Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Les sammendrag av studien her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om akuttpsykiatri og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/dagbehandling-like-effektivt-som-sykehusinnleggelse-i-akuttpsykiatrien-utvalgt-forskning)