Dårlig respons på antidepressiva kan bety bipolar lidelse (BJPsych)

Det er klar sammenheng mellom en alvorlig depresjon som ikke lar seg behandle med antidepressiva, og senere utvikling av bipolar lidelse, fastslår taiwanske forskere i en ny studie.

En alvorlig depresjon kan vise seg å være bipolar lidelse. Ill.foto: QShot, iStockphoto

Bipolar lidelse kan ha mange uttrykk, og diagnostisering av lidelsen kan være vanskelig.

Det generelle bildet er at fagfolk har få gode studier å hente kunnskap fra når det gjelder behandling av bipolar lidelse.

I den nye undersøkelsen fra Taiwan fulgte forskerne flere tusen pasienter over en periode på sju år. De fant at sannsynligheten for at behandlingsresistente depresjonspasienter senere får diagnosen bipolar lidelse, var relativt stor.

25 prosent av pasientene som ikke responderte på antidepressiva, fikk en bipolar diagnose i løpet av studieperioden. Til sammenligning fikk færre enn 10 prosent av pasientene som kunne behandles med antidepressiva, samme diagnose.

Studien bekrefter langt på vei at en uoppdaget bipolar lidelse kan være en underliggende årsak til behandlingsresistent depresjon. Den gir imidlertid ingen forklaring på hva som forårsaker maniske episoder, og det er umulig ut fra studien å si hvorvidt antidepressive legemidler kan utløse mani eller ikke.

Forfatterne understreker viktigheten av at klinikere vurderer muligheten for bipolar lidelse hos pasienter, og da særlig hos unge pasienter, som ikke responderer på behandling med antidepressiva.

Les artikkelen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om depresjon og mani, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/darlig-respons-pa-antidepressiva-kan-bety-bipolar-lidelse-bjpsych)