Demens og nevropsykiatriske symptomer hos sykehjemspasienter i Nord-Trøndelag (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Bakgrunn. Tidligere studier har vist at det er høy forekomst av demens blant sykehjemspasienter. Vi har gjennomført en deskriptiv kartlegging av demens og nevropsykiatriske symptomer blant pasienter i sykehjem i Nord-Trøndelag.

Omtrent 70 000 personer i Norge lider av demens. Ill.foto: UgurDemir, iStockphoto

Materiale og metode. 704 sykehjemspasienter ble inkludert og kartlagt med kartleggingsverktøyet Klinisk demensvurdering og Nevropsykiatrisk intervjuguide.

Resultater. Basert på kartleggingen hadde 575 pasienter (82 prosent) demens. Av disse hadde 430 pasienter (75 prosent) minst ett klinisk signifikant nevropsykiatrisk symptom i tillegg, hyppigst vrangforestillinger, apati og irritabilitet. De nevropsykiatriske symptomene kunne samles i fire kategorier: psykose, apati, affektive symptomer og agitasjon.

Fortolking. Funnene er sammenliknbare med funn fra tidligere studier av norske sykehjemspasienter. Den høye forekomsten av demens og nevropsykiatriske symptomer har betydning for klinisk praksis, drift og planlegging av sykehjem.

Les mer her: Demens og nevropsykiatriske symptomer hos sykehjemspasienter i Nord-Trøndelag

Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om alderspsykiatri og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/demens-og-nevropsykiatriske-symptomer-hos-sykehjemspasienter-i-nord-trondelag-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)