Depresjon forklarer ikke alkoholmisbruk (Nasjonal kompetansetjeneste ROP)

En ny studie støtter ikke tesen om at deprimerte pasienter drikker for å mestre depresjonen. De drikker fordi de har et alkoholproblem.

 Ill.foto: yurok, iStockphoto

Folk drikker fordi de har et alkoholproblem, ikke fordi de er deprimerte. Ill.foto: yurok, iStockphoto

Alkoholmisbruk og depresjon opptrer ofte sammen. Studier viser at om lag 30 prosent av pasienter med alvorlig depresjon har et samtidig rusproblem. Det er en utbredt oppfatning at pasienter som både har depressive symptomer og et alkoholproblem, drikker fordi de takler de depressive symptomene dårligere enn de som ikke drikker. Med andre ord, de bruker alkohol til å selvmedisinere. En ny studie slår beina under tesen om selvmedisinering.

Les også: Ingen "depresjon-light" for alkoholmisbrukere

Selvmedisinerer ikke

Når det gjelder hvordan pasienter opplever at de mestrer depressive symptomer, er det ingen forskjell mellom deprimerte pasienter som drikker og de som ikke drikker.

- Gruppen med samtidig alkoholproblem og depressive symptomer drikker antakelig fordi de har et problemfylt forhold til alkohol, ikke fordi de bruker alkohol som hjelpemiddel mot depresjon, sier psykologspesialist Cecilie Skule, én av fem forskere bak studien.

- Våre funn tyder ikke på at alkoholbruk er knyttet til opplevd mestring av depressive symptomer. Tvert om kan alkoholbruken forsterke psykiske lidelser, utdyper Skule.

Forskerteamet fant heller ikke at et risikofylt alkoholbruk påvirket forholdet mellom depressive symptomer og opplevd kontroll over symptomene.

Les mer: Depresjon forklarer ikke alkoholmisbruk  - Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om depresjon og mani og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/depresjon-forklarer-ikke-alkoholmisbruk-nasjonal-kompetansetjeneste-rop)