Depresjon hos mor knyttes til fedme hos barnet (Preventative Medicine)

Kronisk depresjon hos mor kan være knyttet til overvekt hos barnet, viser en ny studie.

En stor andel kvinner opplever depresjon etter fødsel. Ill.foto: monkeybusinessphoto, iStockphoto

Depresjon hos ferske mødre kan være alvorlig, og forekommer ofte. En metaanalyse har antydet at 19 prosent av alle kvinner i utviklingsland har opplevd episoder med depresjon i løpet av de tre første månedene etter fødsel.

Tidligere forskning har antydet at depresjon hos mødre kan knyttes til atferd som kan bidra til overvekt hos barnet. Eksempler er å slutte å amme tidlig, økt TV-titting og mindre fysisk aktivitet for barna.

Nå har en forskergruppe gjennomført en systematisk oversikt som undersøker sammenhengen mellom depresjon hos mor og fedme hos barnet.

Oversikten inkluderte ni studier. Studiene var gjennomført i USA, Danmark, Nederland og Brasil. Én studie inkluderte en rekke europeiske land. Forfatterne skilte mellom funnene som gjaldt henholdsvis episodisk depresjon og kronisk depresjon, og undersøkte datamaterialet separat.

Forfatterne fant i korthet at kronisk depresjon hos mor var knyttet til økt risiko for fedme hos barna.

  • Seks av studiene undersøkte om det var en sammenheng mellom episodisk depresjon hos mor og fedme hos barnet, og fant ingen. Dette kan henge sammen med at atferden som knyttes til overvekt hos barna, ikke vedvarte over tid hos mødrene med episodisk depresjon.

- Overvekt hos barn kan henge sammen med kronisk depresjon hos mor. Videre forskning om temaet er imidlertid nødvendig. Vi behøver også mer kunnskap om depresjon hos foreldrene henger sammen med overvekt hos tenåringer, og om det fins trekk ved familier som kan begrense effekten av depresjonen på kroppsvekten til barna, konkluderer forfatterne.

Les sammendrag av studien her

Les omtalen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Bildene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om barn og ungdom, depresjon og mani og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/depresjon-hos-mor-knyttes-til-fedme-hos-barnet-preventative-medicine)