Depresjon øker risikoen for hjerneslag (The Mental Elf)

Depresjon kan knyttes til en betydelig økt risiko for hjerneslag, slår forskere fra Harvard fast i en ny metaanalyse.

Depresjon og hjerneslag kan henge sammen. Ill.foto: bttoro, iStockphoto

Mange forskere har sett på en mulig sammenheng mellom depresjon og andre typer sykdom, som kreft og hjerte-og karsykdommer. Koblingen mellom depresjon og hjerneslag har også blitt undersøkt, men resultatene av denne forskningen har vært sprikende.

I en ny Harvard-studie går forskere gjennom tilgjengelig forskning om forholdet mellom depresjon og hjerneslag.

Forskerne søkte i elektroniske databaser og manuelt, og fant 28 studier. Totalt sett deltok 317 540 pasienter i studiene som ligger under analysen.

Analysen konluderer med at depresjon kan assosieres med en vesentlig økning i risikoen for hjerneslag.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om depresjon og mani og oppsummert forskning, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/depresjon-oker-risikoen-for-hjerneslag-the-mental-elf)