Deprimert etter vellykket assistert befruktning (Tidsskrift for Den norske legeforening)

En ny studie viser at kvinner som fikk barn etter assistert befruktning, hadde høyere risiko for depresjon enn dem som mislyktes.

Depresjon hos gravide og barselkvinner er forbundet med uheldig utvikling hos barnet, enten det er sosioemosjonelle, atferdsmessige, språklige eller kognitive vansker og forstyrrelser. Ill.foto: jfairone, iStockphoto

Kvinner som får barn, har større risiko for depresjon enn kvinner som ikke får det, selv om barnet er ønsket. Ill.foto: jfairone, iStockphoto

 

Av L M Helsingen

Mange infertile kvinner vil forsøke ulike former for assistert befruktning, men langt fra alle lykkes med å få barn. Har disse økt risiko for depresjon? En ny dansk studie viser at det er motsatt. Informasjon om over 40 000 kvinner som i perioden 1994 – 2009 hadde gjennomført minst ett forsøk med assistert befruktning, ble koblet med informasjon om fødsler og psykisk sykdom fra nasjonale registre. Rundt 500 av kvinnene hadde fått diagnosen unipolar depresjon.

De som ikke hadde fått barn, hadde lavere risiko for unipolar depresjon enn dem som hadde fått barn. Risikoen for depresjon var høyest 0 – 42 dager etter fødsel sammenliknet med kvinner uten barn (hasardratio 5,1; 95 % KI 3,1 – 8,3). Det var en noe lavere, men likevel økt risiko for depresjon blant kvinner med barn sammenliknet med kvinner uten barn 43 – 365 dager etter fødsel.

Les hele artikkelen her: Deprimert etter vellykket assistert befruktning (Tidsskrift for Den norske legeforening)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om depresjon og mani og kjønn og seksualitet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/deprimert-etter-vellykket-assistert-befruktning-tidsskrift-for-den-norske-legeforening)