Diabetes og depresjon henger sammen (Clinical Psychology Review)

Depresjon forekommer ofte blant personer som lider av kroniske og langvarige tilstander  som diabetes. Hva kommer først?

Depresjon og diabetes - hva fører til hva? Ill.foto: Yuri_ArcursYuri_Arcurs, iStockphoto

Av og til kan depresjonen være en konsekvens av hvordan diabetes påvirker livsstilen til pasientene, eller skyldes vansker med å håndtere komplikasjoner som oppstår på grunn av sykdommen.

Depresjon kan også være en reaksjon på utfordringen med å leve med en belastende kronisk tilstand.

Ny forskning viser imidlertid at depresjon kan øke risikoen for diabetes; delvis fordi depresjon virker inn på pasientens evne til å ta vare på seg selv, muligvis også på grunn av de biokjemiske endringene i kroppen som depresjon kan føre til.

The Mental Elf presenterer en ny metaanalyse, nylig publisert i Clinical Psychology Review, som undersøker den intrikate veven av årsaker og virkninger mellom depresjon og diabetes.

Les hele artikkelen i The Mental Elf her

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.
Disclaimer: Fotografiene i PsykNytt er illustrasjonsfoto.

Les mer om depresjon og mani, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/diabetes-og-depresjon-henger-sammen-clinical-psychology-review)