Dialektisk atferdsterapi har dokumentert effekt mot personlighetsforstyrrelser (Oslo universitetssykehus)

Dialektisk atferdsterapi har dokumentert effekt mot personlighetsforstyrrelser Dialektisk atferdsterapi (DBT) er utviklet for å behandle pasienter med selvskading, suicidalitet og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Flere tiår med forskning har vist at DBT er en effektiv behandlingsmetode.

psykoterapi hos Tøyen DPS, psykolog Gine Mekjan

DBT-behandling gir endring, erfarer behandlere. Ill.foto: Johan Anda Aronsen, Tøyen DPS

 

Av Frøy Lode Wiig

Målet med dialektisk atferdsterapi (DBT) er å hjelpe pasientene til å skape et liv som oppfattes som verdt å leve, ifølge Marsha Linehan, kvinnen bak terapiformen.

Linehan vet hva hun snakker om – både som psykolog og forsker, men også som tidligere psykiatrisk pasient. I sin selvbiografi, «Building a Life Worth Living», skriver Linehan om hvordan hun gikk fra å være en utadvendt og populær tenåring til psykiatrisk pasient med selvskading og suicidalitet. Mens hun var innlagt, avla hun et løfte om å vie livet sitt til å hjelpe andre «komme ut av et emosjonelt helvete». Linehan ville finne en behandlingsform som hun selv kunne ha hatt nytte av.

Gir resultater

Resultatet etter mange års arbeid var dialektisk atferdsterapi (DBT), som Linehan utviklet på 1980-tallet. Målgruppen var unge kvinner med emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse og gjentatt villet egenskade i dagbehandling. De siste tiårene har flere studier vist at pasienter som mottar DBT har mindre selvskading, færre selvmordsforsøk, færre innleggelser og fungerer bedre i hverdagen.

− Vi ser at DBT-behandlingen fører til endring. De aller fleste pasientene skader seg mindre, og mange slutter helt. Vi ser også en vesentlig reduksjon i suicidalitet, forteller Marit Mytting, klinisk pedagog ved Oslo universitetssykehus.

Hun har jobbet som behandler i et DBT-team for ungdom siden 2014.

Les mer: Dialektisk atferdsterapi har dokumentert effekt mot personlighetsforstyrrelser (Oslo universitetssykehus)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om personlighetsforstyrr. og psykoterapi, eller gå til siste nummer av PsykNytt.

(/psykisk-helse/aktuelt/dialektisk-atferdsterapi-har-dokumentert-effekt-mot-personlighetsforstyrrelser-oslo-universitetssykehus)